Aguarde, carregando...

LTF-2970-13G

Dezembro começando com energiar renovadas e muito pensamento positivo por aqui! Vamos começar no primeiro concurso do mês, Segundona da Renovação e FINAL ZERO 2970 com grupo especial que saimos com 13 pontos garantidos! Estratégia forte criada e apresentada no video que o Adriano gravou em nosso canal do Youtube! Vamos para cima, dezembro da virada e da Sorte Renovada, são 2.838 jogos! #DezembroDos15 #Sorte #Vamos para cima!

Total de 098 cotas

000

COTA DISPONÍVEL

LOTOFÁCIL - Concurso 2970

Prêmio estimado em:
R$ 7.5 Milhões

Data do concurso: 04/12/2023

Valor da cota:

R$ 174,00

Total de Jogos:

2838 Jogos de
15 Dezenas

Lista de participantes

Confirmados 098 cota(s) Reservados 000 cota(s) Suplentes 000 cota(s) Desistiu 019 cota(s)
Eu quero participar
 • 01 - LotoMaisFácil XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 02 - Cota não confirmada
 • 03 - Cota não confirmada
 • 04 - Clayton XXXXX - (11) 9XXXX-7298
 • 05 - José XXXXX - (11) 9XXXX-0053
 • 06 - Rafael XXXXX - (59) 5XXXX-5759
 • 07 - Integração XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 08 - Antonio XXXXX - (63) 9XXXX-9327
 • 09 - José XXXXX - (32) 9XXXX-7396
 • 10 - Luis XXXXX - (42) 9XXXX-2897
 • 11 - Nelson XXXXX - (12) 9XXXX-5835
 • 12 - Artur XXXXX - (69) 9XXXX-2168
 • 13 - Cota não confirmada
 • 14 - Cota não confirmada
 • 15 - Thiago XXXXX - (11) 9XXXX-0003
 • 16 - Jose XXXXX - (98) 9XXXX-1121
 • 17 - Alexandre XXXXX - (24) 9XXXX-4898
 • 18 - Luiz XXXXX - (11) 9XXXX-0984
 • 19 - Alades XXXXX - (11) 9XXXX-6751
 • 20 - Evanilson XXXXX - (47) 9XXXX-1725
 • 21 - Lucas XXXXX - (31) 9XXXX-8184
 • 22 - Cota não confirmada
 • 23 - Genosvaldo XXXXX - (18) 9XXXX-2434
 • 24 - Cota não confirmada
 • 25 - Edmea XXXXX - (21) 9XXXX-5026
 • 26 - Cota não confirmada
 • 27 - Yolanda XXXXX - (92) 9XXXX-2079
 • 28 - Altamir XXXXX - (21) 9XXXX-3175
 • 29 - Integração XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 30 - Monin XXXXX - (34) 9XXXX-8610
 • 31 - Luiz XXXXX - (41) 9XXXX-4158
 • 32 - Marco XXXXX - (11) 9XXXX-0742
 • 33 - Maurilio XXXXX - (62) 9XXXX-8437
 • 34 - Thiago XXXXX - (12) 9XXXX-2017
 • 35 - Antônio XXXXX - (31) 9XXXX-3188
 • 36 - Cota não confirmada
 • 37 - Joel XXXXX - (16) 9XXXX-0944
 • 38 - Joao XXXXX - (21) 9XXXX-9350
 • 39 - Fabiana XXXXX - (32) 9XXXX-0515
 • 40 - Wagner XXXXX - (13) 9XXXX-8842
 • 41 - Cota não confirmada
 • 42 - Luiz XXXXX - (11) 9XXXX-7759
 • 43 - Eliseu XXXXX - (33) 9XXXX-2012
 • 44 - Integração XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 45 - Elias XXXXX - (11) 9XXXX-8764
 • 46 - Robson XXXXX - (47) 9XXXX-0675
 • 47 - Manoel XXXXX - (84) 9XXXX-3791
 • 48 - Ângela XXXXX - (17) 9XXXX-0411
 • 49 - Cota não confirmada
 • 50 - Integração XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 51 - Carlos XXXXX - (11) 9XXXX-2816
 • 52 - Integração XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 53 - Integração XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 54 - Integração XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 55 - Vera XXXXX - (73) 9XXXX-2662
 • 56 - Carlos XXXXX - (85) 9XXXX-3648
 • 57 - Vladmir XXXXX - (31) 9XXXX-6062
 • 58 - Lonsico XXXXX - (62) 9XXXX-7654
 • 59 - Integração XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 60 - João XXXXX - (77) 9XXXX-0973
 • 61 - Cota não confirmada
 • 62 - Cota não confirmada
 • 63 - Álvaro XXXXX - (96) 9XXXX-4726
 • 64 - Álvaro XXXXX - (96) 9XXXX-4726
 • 65 - Raymundo XXXXX - (81) 9XXXX-0937
 • 66 - Angela XXXXX - (21) 9XXXX-3321
 • 67 - Inacio XXXXX - (11) 9XXXX-4804
 • 68 - Charles XXXXX - (77) 9XXXX-4215
 • 69 - Integração XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 70 - Integração XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 71 - Cota não confirmada
 • 72 - Genosvaldo XXXXX - (18) 9XXXX-2434
 • 73 - José XXXXX - (62) 9XXXX-0148
 • 74 - Júlia XXXXX - (48) 9XXXX-2205
 • 75 - Eusiane XXXXX - (62) 9XXXX-0728
 • 76 - Integração XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 77 - Humberto XXXXX - (19) 9XXXX-7878
 • 78 - Cota não confirmada
 • 79 - Cota não confirmada
 • 80 - Cota não confirmada
 • 81 - Cyro XXXXX - (86) 9XXXX-2089
 • 82 - Sandro XXXXX - (41) 9XXXX-1976
 • 83 - Rogério XXXXX - (31) 9XXXX-5404
 • 84 - Geraldo XXXXX - (34) 9XXXX-2476
 • 85 - Integração XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 86 - Edson XXXXX - (48) 9XXXX-0836
 • 87 - Marcos XXXXX - (32) 9XXXX-4252
 • 88 - Marcia XXXXX - (19) 9XXXX-1284
 • 89 - Marcia XXXXX - (19) 9XXXX-1284
 • 90 - Marcia XXXXX - (19) 9XXXX-1284
 • 91 - Simone XXXXX - (22) 9XXXX-8208
 • 92 - Edinei XXXXX - (47) 9XXXX-3297
 • 93 - Integração XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 94 - Rodrigo XXXXX - (11) 9XXXX-5117
 • 95 - Alex XXXXX - (21) 9XXXX-5244
 • 96 - LotoMaisFácil XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 97 - Saulo XXXXX - (21) 9XXXX-8278
 • 98 - Valeria XXXXX - (32) 9XXXX-6579
 • 99 - Rawad XXXXX - (62) 9XXXX-0444
 • 100 - Manoel XXXXX - (22) 9XXXX-2602
 • 101 - Cota não confirmada
 • 102 - JosÉ XXXXX - (11) 9XXXX-2980
 • 103 - Adriano XXXXX - (49) 9XXXX-3810
 • 104 - Cota não confirmada
 • 105 - Cota não confirmada
 • 106 - Antônio XXXXX - (67) 9XXXX-7661
 • 107 - Sandra XXXXX - (31) 9XXXX-5436
 • 108 - Osmar XXXXX - (18) 9XXXX-3280
 • 109 - Paulo XXXXX - (69) 9XXXX-6600
 • 110 - Luiz XXXXX - (11) 9XXXX-2006
 • 111 - Ana XXXXX - (84) 9XXXX-5807
 • 112 - Márcio XXXXX - (33) 9XXXX-7448
 • 113 - Reginaldo XXXXX - (28) 9XXXX-5734
 • 114 - Anderson XXXXX - (21) 9XXXX-5477
 • 115 - Antonio XXXXX - (98) 9XXXX-8516
 • 116 - Antônio XXXXX - (17) 9XXXX-3154
 • 117 - Elemar XXXXX - (77) 9XXXX-5430