Aguarde, carregando...

QNA-5714-05D

QUINA ACUMULADA ! Vamos com estratégia Matriz que sai com Duques, mesma estratégia que já nós trouxe a quadra da Quina no passado. Vamos pra cima JUNTOS buscar esses 10 milhões pessoal! #muitaSORTE #VemAcumulada

Total de 041 cotas

000

COTA DISPONÍVEL

QUINA - Concurso 5714

Prêmio estimado em:
R$ 10 Milhões

Data do concurso: 25/11/2021

Valor da cota:

R$ 37,00

Total de Jogos:

504 Jogos de
05 Dezenas

Lista de participantes

Confirmados 041 cota(s) Reservados 000 cota(s) Suplentes 000 cota(s) Desistiu 001 cota(s)
Eu quero participar
 • 01 - LotoMaisFácil XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 02 - Cyro XXXXX - (86) 9XXXX-2089
 • 03 - Angela XXXXX - (48) 9XXXX-3836
 • 04 - Manoel XXXXX - (83) 9XXXX-2222
 • 05 - Donizete XXXXX - (11) 9XXXX-2027
 • 06 - Rodrigo XXXXX - (11) 9XXXX-3878
 • 07 - Wilson XXXXX - (71) 9XXXX-7880
 • 08 - Gleide XXXXX - (79) 9XXXX-8141
 • 09 - Baltazar XXXXX - (16) 9XXXX-3603
 • 10 - Maria XXXXX - (31) 9XXXX-3815
 • 11 - Geraldo XXXXX - (81) 9XXXX-0949
 • 12 - Willian XXXXX - (19) 9XXXX-6319
 • 13 - Clodomiro XXXXX - (15) 9XXXX-9037
 • 14 - Alessandra XXXXX - (98) 9XXXX-1899
 • 15 - Wilson XXXXX - (19) 9XXXX-1256
 • 16 - Belisio XXXXX - (83) 9XXXX-9636
 • 17 - Manassesgilliard XXXXX - (81) 9XXXX-4644
 • 18 - Wagner XXXXX - (21) 9XXXX-8642
 • 19 - Ricardo XXXXX - (61) 9XXXX-0370
 • 20 - Ismael XXXXX - (49) 9XXXX-0316
 • 21 - Maria XXXXX - (81) 9XXXX-5186
 • 22 - Chiara XXXXX - (92) 9XXXX-8691
 • 23 - Osnailton XXXXX - (89) 9XXXX-4707
 • 24 - Maria XXXXX - (83) 9XXXX-5408
 • 25 - Amadeu XXXXX - (11) 9XXXX-3655
 • 26 - Genivaldo XXXXX - (19) 9XXXX-5529
 • 27 - Silvania XXXXX - (13) 9XXXX-9240
 • 28 - Bruna XXXXX - (49) 9XXXX-9119
 • 29 - Jose XXXXX - (74) 9XXXX-5090
 • 30 - Carlos XXXXX - (31) 9XXXX-3268
 • 31 - Cicero XXXXX - (79) 9XXXX-6046
 • 32 - Kleber XXXXX - (13) 9XXXX-1702
 • 33 - Cota não confirmada
 • 34 - Cleverton XXXXX - (19) 9XXXX-4669
 • 35 - José XXXXX - (19) 9XXXX-2706
 • 36 - Mario XXXXX - (71) 9XXXX-7045
 • 37 - Elemar XXXXX - (77) 9XXXX-5430
 • 38 - LotoMaisFácil XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 39 - LotoMaisFácil XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 40 - LotoMaisFácil XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 41 - LotoMaisFácil XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 42 - LotoMaisFácil XXXXX - (41) 9XXXX-4921