Aguarde, carregando...

QNA-5853-05D

Grupo da Quina!! Vamos com estratégia 20 combinações de 12 números no 3 se 5, com ótimo potencial de quadra e quina acertando 5 números da combinação #VemQUINA #VemPremião #VamosPraCima

Total de 023 cotas

000

COTA DISPONÍVEL

QUINA - Concurso 2313

Prêmio estimado em:
R$ 4.3 Milhões

Data do concurso: 14/05/2022

Valor da cota:

R$ 19,00

Total de Jogos:

120 Jogos de
05 Dezenas

Lista de participantes

Confirmados 023 cota(s) Reservados 000 cota(s) Suplentes 000 cota(s) Desistiu 000 cota(s)
Eu quero participar
 • 01 - LotoMaisFácil XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 02 - Brendo XXXXX - (77) 9XXXX-6540
 • 03 - Edmea XXXXX - (21) 9XXXX-5026
 • 04 - Pedro XXXXX - (11) 9XXXX-1463
 • 05 - Jaime XXXXX - (13) 9XXXX-4353
 • 06 - Angela XXXXX - (48) 9XXXX-3836
 • 07 - Manoel XXXXX - (84) 9XXXX-3791
 • 08 - Jorge XXXXX - (24) 9XXXX-9030
 • 09 - Djalma XXXXX - (66) 9XXXX-9662
 • 10 - Elisia XXXXX - (81) 9XXXX-9496
 • 11 - Marcos XXXXX - (47) 9XXXX-2122
 • 12 - Alexandre XXXXX - (24) 9XXXX-4898
 • 13 - Rafael XXXXX - (32) 9XXXX-7923
 • 14 - Missilane XXXXX - (86) 9XXXX-5264
 • 15 - Jair XXXXX - (49) 9XXXX-2112
 • 16 - Romário XXXXX - (92) 9XXXX-4793
 • 17 - Laércio XXXXX - (16) 9XXXX-2936
 • 18 - LotoMaisFácil XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 19 - LotoMaisFácil XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 20 - LotoMaisFácil XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 21 - LotoMaisFácil XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 22 - LotoMaisFácil XXXXX - (41) 9XXXX-4921
 • 23 - LotoMaisFácil XXXXX - (41) 9XXXX-4921